Search This Blog

Tuesday, February 8, 2011

Емануел Мане Чучков (1901 - 1967)Академик Блаже Ристовски
Професорот и државникот Мане Чучков пред и по АСНОМ

научен труд објавен во публикацијата Современост (год. 53 бр. 5) по повод 60 години АСНОМ